Μη καπνιστές > Νομοθεσία

Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη χωρίς κάπνισμα

(1/1)

w4tt4n4b3:
Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε σε διάφορες μορφές αρχείων την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα.

Θα βρείτε από ενδιαφέροντα συμπεράσματα μέχρι γραφήματα έως και ποσοστά για το κόστος που εξοικονομείται από τη μείωση του καπνίσματος.
Η Πράσινη Βίβλος και η κάθε πράσινη βίβλος είναι ο προάγγελος των νομοθετικών εξελίξεων σε κρίσιμα θέματα που θέλει να αντιμετωπίσει η ΕΕ.

Σε μορφή pdf -> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/el/com/2007/com2007_0027el01.pdf
Σε μορφή html -> EUR-Lex - 52007DC0027 - EL
Σε μορφή word -> http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0027:FIN:EL:DOC

spiros:
Υπάρχει και εδώ (ελαφρώς διαφορετική μορφή)
http://www.nonsmokersclub.com/content/view/169/2/

Και ακριβώς το ίδιο εδώ
http://www.nonsmokersclub.com/content/view/169/2/


Navigation

[0] Message Index

Go to full version